BMR-beregner: Beregn dit hvilestofskifte og basalstofskifte (2022)

Jeg har lavet en BMR-beregner, hvor du kan udregne dit dit hvilestofskifte og basalstofskifte. Du kan beregne dit omtrentlige hvilestofskiftet og basalstofskiftet ud fra dit køn, alder, vægt og højde. Vi har samlet en række forskellige formler til at udregne BMR.

Stofskiftet består af 3 hovedkomponenter: hvilestofskiftet (BMR), fødeinduceret termogenese (FIT) og fysisk aktivitet (PAL). I dette indlæg koncentrerer vi os om hvilestofskiftet og basalstofskiftet.

Hvad er hvilestofskiftet og basalstofskiftet? Kroppens hvilestofskifte kaldes også ofte basalstofskiftet. Hvilestofskiftet er den største del af kroppens samlede stofskifte. Hvilestofskiftet er den energi, der bruges i hvile både af de fysiske og mentale system. Hvilestofskiftet er en nogenlunde konstant størrelse. Normalt udgør hvilestofskiftet omkring 50-70% af den totale forbrænding.

Jeg har lavet en anden beregner, hvor du kan udregne dit samlede daglige energiforbrug og energibehov og en avanceret beregner af dit daglige stofskifte og forbrænding med et mere præcist fysisk aktivitetsniveau. Hvis du vil lære lidt om, hvordan du beregner dit ligevægtsindtag, så har jeg også skrevet om det.

Er der forskel på hvilestofskiftet og basalstofskiftet?

I dette indlæg bruger jeg hvilestofskiftet og basalstofskiftet næsten som synonymer, men det er faktisk to forskellige begreber.

RMR has been measured either in the sitting or supine positions, with a minimum of 15 min of rest, sometimes up to an overnight rest. Resting and basal metabolic rate (BMR) are similar and only differ in that BMR is usually measured in the morning, after an overnight fast, no exercise for the previous 24 h, free from emotional stress, familiar with the apparatus, and the subject completely rested.

McMurray et al (2014)

Beregn dit hvilestofskifte og basalstofskifte

De færreste har adgang til at få målt deres hvilestofskifte direkte, da det kræver en relativt avanceret test.

Du kan i stedet estimere hvilestofskiftet med forskellige beregninger. Med denne BMR-beregner kan du udregne dit hvilestofskifte.

Resultatet er en gennemsnitsberegning for, hvor højt hvilestofskiftet er for personer med dit køn, din alder og din vægt. Der kan være store variationer i basalstofskiftet og hvilestofskiftet fra person til person.

BMR beregner

Hvilken formel skal jeg vælge i BMR-beregneren?

Der findes en lang række forskellige formler for hvilestofskiftet, basalstofskiftet og BMR. I beregneren er formlerne fra Nordic Nutrition Recommendations (2012) valgt som standard, da disse formler også bruges af WHO. Formlerne tager højde for mange befolkningstyper, og der er formler rettet mod alle aldersgrupper.

(Video) What is Basal Metabolic Rate (BMR) in Hindi | Factor Affects BMR | Calculation Formula

Du skal dog være opmærksom på, at det er vanskeligt at lave universelle formler for alle aldre, kropsbygninger og befolkningsgrupper. Formlerne i denne beregner baserer sig på alder, køn, vægt og højde, men da den fedtfrie masse kan have stor betydning for hvilestofskiftet, så har andre lavet formler baseret på den. Det er imidlertid noget vanskeligere at få den fedtfrie masse estimeret pålideligt.

Formlerne i beregneren er baseret på gennemsnitsværdier for almindelige mennesker. Personer, der træner meget eller har en høj fedtfri masse i forhold til deres vægt, kan have et højere hvilestofskifte, mens meget inaktive personer kan have et lavere hvilestofskifte, end beregningerne af BMR viser.

Formler og tabeller for udregning af hvilestofskiftet

Se formler til Nordic Nutrition Recommendations (2012)

Nordic Nutrition Recommendations 2012

Formlerne fra Nordic Nutrition Recommendations 2012 er baseret på Henry (2005), som er en revision af Schofield (1985)-formlerne.

Det er også disse formler, der bruges af WHO i deres arbejde med at udregne hvilestofskiftet.

I forhold til Nordic Nutrition Recommendations 2012, så har jeg flyttet lidt rundt på formlerne for REE baseret på vægt og højde. Det har jeg gjort, fordi der står i den oprindelige reference at den sidste formel gælder for alle over 60 år, men da der ikke står en formel under 19-30-årige forestiller jeg mig, at det er en fejl.

Udregning af mænds hvilestofskifte

AlderREE (MJ/dag) baseret på vægtREE (MJ/dag) baseret på vægt og højde
< 30,255 W - 0,1410,118 W + 3,59 H - 1,55
3-100,0937 W + 2.150,0632 W + 1,31 H + 1,28
11-180,0769 W + 2.430,0651 W + 1,11 H + 1,25
19-300,0669 W + 2,280,0600 W + 1,31 H + 0,473
31-600,0592 W + 2,480,0476 W + 2,26 H - 0,574
61-700,0543 W + 2,370,0748 W + 2,26 H - 1,070
over 700,0573 W + 2,010,0748 W + 2,26 H - 1,070

Udregning af kvinders hvilestofskifte

AlderREE (MJ/dag) baseret på vægtREE (MJ/dag) baseret på vægt og højde
< 30,246 W - 0,09650,127 W + 2,94 H - 1,20
3-100,0842 W + 2,120,0666 W + 0,878 H + 1,46
11-180,0465 W + 3,180,0393 W + 1,04 H + 1,93
19-300,0546 W + 2,330,0433 W + 2,57 H - 1,180
31-600,0407 W + 2,900,0342 W + 2,10 H - 0,0486
61-700,0429 W + 2,390,0356 W + 1,76 H + 0,0448
over 700,0417 W + 2,410,0356 W + 1,76 H + 0,0448

W er vægt i kg. H er højde i meter.

Eksempel: en mand på 25 år, der vejer 80 kg har et hvilestofskifte på: REE = (0,0669 * 80 kg) + 2,28 = 7,632 MJ/dagligt = 7.632 kJ = 1.817 kcal. Jeg har skrevet lidt mere om, hvad kalorier (cal) og kilokalorier (kcal) er her.

Se formler for Schofield (1985)

Hvilestofskiftet bliver udregnet ud fra Schofields formler (1985) som også bruges af WHO. Læg mærke til, at der er aldersspecifikke formler for børn, hvilket betyder, at beregneren er relativt pålidelig også til at udregne hvilestofskiftet til børn.

Schofields formler for energibehov for mænd

AgeEquation (kJ/day)SEE
< 3249 × W - 127292
3–1095 × W + 2110280
10–1874 × W + 2754441
18–3063 × W + 2896641
30–6048 × W + 3653700
> 6049 × W + 2459686

Schofields formler for energiforbrug for kvinder

| Age | Equation (kJ/day) | SEE ||-|-|-|| < 3 | 244 × W - 130 | 246 || 3–10 | 85 × W + 2033 | 292 || 10–18 | 56 × W + 2898 | 466 || 18–30 | 62 × W + 2036 | 497 || 30–60 | 34 × W + 3538 | 465 || > 60 | 38 × W + 2755 | 451 |

Se formler for Benedict-Harris (1918-1919)

Du kan vælge at bruge Benedict-Harris formlen fra 1918-1919 ti lat udregne basalstofskiftet. Benedict-Harris-formlen for basalstofskiftet afhænger af vægten, højden og alderen.

Formlen til at beregne basalstofskiftet med Benedict-Harris-formlen ser sådan her ud.

(Video) Fitness Tips : How to Calculate a BMR

 • Mænd: BMR = 66.5 + ( 13.75 × weight in kg ) + ( 5.003 × height in cm ) – ( 6.755 × age in years )
 • Kvinder: BMR = 655 + ( 9.563 × weight in kg ) + ( 1.850 × height in cm ) – ( 4.676 × age in years )
Se formler for Roza og Shizgal (1984)

Roza and Shizgal reviderede Benedict-Harris formel i 1984. Den formel forventer jeg senere at integrere i beregneren her. Skriv i kommentarerne, hvis det skal gå lidt hurtigere :) - og hvis du kender den nærmere baggrund for revideringen af Benedict-Harris formel, så brug også endelig kommentarerne, så denne artikel kan blive bedst mulig.

 • Mænd: BMR = 88.362 + (13.397 × weight in kg) + (4.799 × height in cm) - (5.677 × age in years)
 • Kvinder: BMR = 447.593 + (9.247 × weight in kg) + (3.098 × height in cm) - (4.330 × age in years)
Se formler for Mifflin et al (1990)

Mifflin et al (1990) reviderede Benedict-Harris-formlen 1990.

 • Mænd: BMR = (10 × weight in kg) + (6.25 × height in cm) - (5 × age in years) + 5
 • Kvinder: BMR = (10 × weight in kg) + (6.25 × height in cm) - (5 × age in years) - 161

Præcision af formler til hvilestofskiftet

Der findes virkelig mange forskellige formler for BMR, hvilestofskift og basalstofskiftet. Der er også mange studier, der har valideret de forskellige formler.

Brian Henneberg gennemgår et studie, som sammenligner præcisionen af formler for hvilestofskiftet. Studiet konkluderer:

Som det fremgår var næsten alle formlerne signifikant off ift. de resultater man fik når man rent faktisk målte hvilestofskiftet. De fleste formler undervurderede hvilestofskiftet, mens to formler overvurderede stofskiftet (De Lorenzo og Cunningham hos kvinderne).

Hos mændene viste beregningerne at Harris-Benedict var den mest præcise, om end den i gennemsnit vist 284 kcal for lidt. Hos kvinderne var Cunningham den mest præcise med en gennemsnitlig afvigelse på 110 kcal (over det faktiske).

Brian Henneberg

Hvis man kigger i andre studier, der tjekker pålideligheden af de forskellige formler, så ender de på andre formler som de mest pålidelige. Ofte handler studierne om, hvordan formlerne underestimerer og overestimerer BMR for særlige grupper. Sabounchi et al (2013) har bl.a. lavet en større sammenligning, hvor de præsenterer en relativt avanceret tabel for forskellige befolkningsgrupper.

Jeg har foreløbigt valgt nogle af de mest brugte formler i beregneren, men tilpasser og udvider beregneren i takt med, at jeg bliver klogere.

Hvordan måles BMR, hvilestofskiftet og basalstofskiftet?

Hvilestofskiftet måles ifølge Allan Stubbe: Stofskiftet normalt efter 12-18 timers faste med personen i hvile og liggende i et tempereret lokale. Rent praktisk foregår testen om morgenen efter mindst 12 timer uden mad og stimulanser og uden nogen nævneværdig aktivitet - både fysisk og psykisk.

De færreste har adgang til en facilitet, hvor man kan få målt sit basalstofskifte. Derfor kan man i stedet udregne BMR og lave en beregning af sit energiforbrug.

(Video) Basal Metabolic Rate (BMR) || Basal Metabolic Rate Biochemistry

Udregn BMR fra fedtfrie masse

Denne udregning af stofskiftet tager udgangspunkt i Nordiska Næringsrekommendationer 1996.

I Menneskets Ernæring af bl.a. Arne Astrup angiver de følgende formler til at udregne basalstofskiftet eller hvilestofskiftet.

 • Basalstofskifte (MJ/døgn) = 0,09 * FFM (kg) + 1,55

eller

 • Basalstofskifte (MJ/døgn) = 0,058 * FFM (kg) + 0,026 * FM (kg) - 0,018 * alder + 0,615 * køn + 3,322

I beregningen er køn for mand 1, mens den skal være 0 for kvinder.

Begge disse formler kræver til gengæld kendskab til din fedtfrie masse og din fedtmasse. Du kan læse mere om hvordan du kan bestemme din kropskomposition og fedtfrie masse i et af vores andre indlæg eller hvordan du måler din fedtprocent, hvor du også kan finde forskellige beregninger.

Desuden har jeg lavet en anden beregner til at udregne ligevægtsindtaget på en dag, som bruger en helt anden formel baseret på udregning af BMI.

Mere avanceret udregning af dagligt energiforbrug

Jeg har også lavet en avanceret beregner af dit daglige energibehov, hvor den fysiske aktivitet bliver angivet lidt mere præcist. Hvis du gerne vil have en beregner på engelsk, så kan du finde en på health-calc.com.

Avanceret stofskifte beregner

Referencer

BMR-beregner: Beregn dit hvilestofskifte og basalstofskifte (2)

Exercise Physiology - Nutrition, Energy, and Human Performance

Skrevet af BS, William D., PhD McArdle, M.Ed, Frank I. Katch, Victor L. Katch.

Se prisen

BMR-beregner: Beregn dit hvilestofskifte og basalstofskifte (3)

Menneskets ernæring

Den tværfaglige lærebog Menneskets ernæring beskriver sammenhængen mellem de fysiologiske og biologiske processer, der er nødvendige for opretholdelse af liv.

Se prisen

Se flere referencer
 • Frankenfield, David C. 2013. “Bias and Accuracy of Resting Metabolic Rate Equations in Non-Obese and Obese Adults”. Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland) 32 (6): 976–82. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.03.022.
 • Gerrior, Shirley, WenYen Juan, og Basiotis Peter. 2006. “An Easy Approach to Calculating Estimated Energy Requirements”. Preventing Chronic Disease 3 (4). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1784117/.
 • Henry, C. J. K. 2005. “Basal Metabolic Rate Studies in Humans: Measurement and Development of New Equations”. Public Health Nutrition 8 (7A): 1133–52. https://doi.org/10.1079/phn2005801.
 • Jagim, Andrew R., Clayton L. Camic, Jacob Kisiolek, Joel Luedke, Jacob Erickson, Margaret T. Jones, og Jonathan M. Oliver. 2018. “Accuracy of Resting Metabolic Rate Prediction Equations in Athletes”. Journal of Strength and Conditioning Research 32 (7): 1875–81. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002111.
 • McMurray, Robert G., Jesus Soares, Carl J. Caspersen, og Thomas McCurdy. 2014. “Examining Variations of Resting Metabolic Rate of Adults: A Public Health Perspective”. Medicine and science in sports and exercise 46 (7): 1352–58. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000232.
 • Sabounchi, Nasim S., Hazhir Rahmandad, og Alice Ammerman. 2013. “Best Fitting Prediction Equations for Basal Metabolic Rate: Informing Obesity Interventions in Diverse Populations”. International journal of obesity (2005) 37 (10): 1364–70. https://doi.org/10.1038/ijo.2012.218.
 • Schofield, W. N. 1985. “Predicting Basal Metabolic Rate, New Standards and Review of Previous Work”. Human Nutrition. Clinical Nutrition 39 Suppl 1: 5–41.
 • Tinsley, Grant M., Austin J. Graybeal, og M. Lane Moore. 2019. “Resting Metabolic Rate in Muscular Physique Athletes: Validity of Existing Methods and Development of New Prediction Equations”. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie Appliquee, Nutrition Et Metabolisme 44 (4): 397–406. https://doi.org/10.1139/apnm-2018-0412.
 • Waterlow, John C., Nevin S. Scrimshaw, og Beat Schürch. 1996. “Energy and Protein requirements, Proceedings of an IDECG workshop”. Eur J Clin Nutr 50 (februar): 1–197. http://archive.unu.edu/unupress/food2/UID01E/UID01E00.HTM.
 • Westerterp, Klaas R. 2013. “Physical activity and physical activity induced energy expenditure in humans: measurement, determinants, and effects”. Frontiers in Physiology 4 (april). https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00090.
BMR-beregner: Beregn dit hvilestofskifte og basalstofskifte (4)

FAQs

Hvor stort er kroppens basalstofskifte på et døgn for en normalvægtig kvinde og mand? ›

Basalstofskifte
AlderBasalstofskifte MJ/d ud fra vægt
Kvinder:
19-300,0615 W + 2,08
31-600,0364 W +3,47
61-750,0386 W + 2,88
14 more rows
Mar 1, 2018

Hvad er forskellen på Basalstofskifte og hvilestofskifte? ›

Kroppens hvilestofskifte kaldes også ofte basalstofskiftet. Hvilestofskiftet er den største del af kroppens samlede stofskifte. Hvilestofskiftet er den energi, der bruges i hvile både af de fysiske og mentale system. Hvilestofskiftet er en nogenlunde konstant størrelse.

Hvad er Amr kcal? ›

AMR = Aktiv Metabolisk Rate

En vurdering af antal kalorier kroppen anvender i aktivitet.

Hvad er mit BMR? ›

Dit BMR (Basal Metabolic Rate) er en estimering af, hvor mange kalorier du ville forbrænde, hvis du ikke gjorde andet end at hvile i 24 timer. Det står for det minimum af energi, som er nødvendigt for at din krop fungerer, inklusive vejrtrækning og holde dit hjerte i gang.

Hvor stort et energibehov vil en mand på 70 kg med stillesiddende arbejde have behov for i døgnet? ›

Det omtrentlige energiforbrug kan beregnes hos den enkelte med udgangspunkt i et basalstofskifte på 100 kJ/kg kropsvægt/døgn ganget med en faktor for det fysiske aktivitetsniveau, PAL (Physical Activity Level).

Hvor meget falder forbrændingen med alderen? ›

Nogle har 25 procent lavere forbrænding end deres alders gennemsnit, mens andre med den samme kropsstørrelse har 25 procent højere forbrænding end forventet. Men afvigelserne ændrer ikke det generelle mønster.

Hvad er Aktivitetsfaktor? ›

Aktivitetsfaktor (AF)

Er et skøn over det fysiske aktivitetsniveau og indgår i beregning af ernæringsbehovet. Typiske AF-værdier vil være 1,1 for sengeliggende, 1,2 for kørestolsbrugere og 1,3-1,4 for oppegående.

Hvad kalder vi den mindste energimængde kroppen har brug for? ›

Forbrænding - hvad er det? Når ordet "forbrænding" benyttes i forbindelse med kroppens forbrænding, handler det om den mængde energi, som kroppen har brug for til de basale funktioner og til aktivitet. Kroppens forbrænding omtales også som kroppens stofskifte.

Hvad er et normalt hvilestofskifte? ›

En kvinde har et gennemsnitligt hvilestofskifte på 1400-1500 kcal/døgn, mens en mand ligger på 1750-1900 kcal/døgn.

Hvad vil det sige at være AMR? ›

Din arbejdsmiljørepræsentant er valgt af alle jer kolleger på arbejdspladsen uanset fagligt tilhørsforhold. Det er en vigtig påmindelse om, at arbejdspladsens arbejdsmiljø skal tænkes i en helhed.

Hvad er BMR kcal? ›

Basalstofskiftet - BMR

Vi forbrænder kalorier hele døgnet. Nogle dage flere end andre. Det afhænger nemlig af om du ligger på sofaen, træner eller sover osv. Vores basalstofskifte (BMRBasal Metabolic Rate) er den mængde kalorier du skal indtage for at opretholde livet.

Hvordan finder jeg mit ligevægtsindtag? ›

Ligevægtsindtag beregnes ud fra en (relativt) simpel formel og er et estimat for, hvor mange kalorier du kan indtage. Formlen som bliver brugt til ovenstående udregning er: 66 + (13.7 x vægt i kg) + (5 x højde i cm) – (6.8 X alder). Udover dette tillægges der en værdi alt efter ens daglige aktivitet.

Hvad er min PAL værdi? ›

Det kalder vi for din PAL-værdi.
...
Beregn dit behov for kalorier.
Piger 4-10 år(0,085 * vægt i kilo + 2,03) x PAL-værdi
Drenge 11-18 år(0,074 * vægt i kilo + 2,75) x PAL-værdi
Kvinder 19-30 år(0,0615 * vægt i kilo + 2,08) x PAL-værdi
Mænd 19-30 år:(0,064 * vægt i kilo + 2,84) x PAL-værdi
Kvinder 31-60 år(0,0364 * vægt i kilo + 3,47) x PAL-værdi
3 more rows

Hvordan måler man sin forbrænding? ›

Brug følgende formel: BMR x aktivitetsniveau. Med andre ord, skal denne kvinde maksimalt indtage 1644 kcal om dagen, altså samme mængde kalorier, som hun forbrænder, hvis hun skal holde sin nuværende vægt. Eksempel på mand: En mand på 75 kg, der er meget aktiv, forbrænder 3239 kcal om dagen.

Det antal kalorier, du regner dig frem til, er altså det absolut mindste antal kalorier, du har brug for i løbet af en dag.. Hvad BMR står for Hvordan du udregner dit BMR Og hvordan du kan skabe en bedre kost med viden om BMR. Du kan kun måle dit BMR, når du er vågen.. På trods af at det ikke er så simpelt endda at måle sit BMR, så kan du dog få meget gavn af det.. Når du har målt dit BMR, så kan du også finde ud af, hvor mange kalorier du forbrænder i løbet af en dag.. Og hvis du ved det, så har du svaret på, hvordan du enten taber dig, opnår flere muskler eller bare holder vægten.. Et ligevægtsindtag betyder, at der er balance i, hvor mange kalorier du indtager, og hvor mange kalorier din krop har brug for.. Hvis du skal have et præcist bud på, hvad dit basalstofskifte er, så findes der mange forskellige test og målinger, du kan få foretaget.. Hvis du ikke har tid til dette, så kan du dog også bare gøre brug af den kendte Harris-Benedict-formel .. Når du nu kender til dit BMR, kan du også komme det reelle kalorieforbrug lidt nærmere.. Det gør du ved at gange dit BMR med den aktivitet, du udfører i løbet af en dag.. Ingen eller meget lidt aktivitetKcal x 1,2Lidt fysisk aktivitet – 1-3 gange om ugenKcal x 1,375Moderat fysisk aktivitet – 3-5 gange om ugenKcal x 1,55Hård fysisk aktivitet – 6-7 gange om ugenKcal x 1,725Meget hård fysisk aktivitet – 2 gange om dagenKcal x 1,9Igen, det antal kalorier, du kommer frem til, er ikke fuldstændig præcist.. Den er både let at have med at gøre, og så viser den dig, hvor mange eller hvor få kalorier du skal indtage, alt efter hvad dit mål er.. Hvis du gør det, skulle du meget gerne opleve et vægttab på mellem 0,25 og 0,50 kg om ugen.. Du kan nemlig også hurtigt og let oprette dig som bruger, og så vil vores app skræddersy den perfekte kostplan til dig, så du kan opnå dine mål.

Du kan nemt udregne dit BMR med Arono’s udregner: Det antal kalorier, du regner dig frem til, er altså det absolut mindste antal kalorier, du har brug for i løbet af en dag.. vores bmr beregner fortæller dig hvor meget energi din krop bruger på at holde sig i gang, hvis den var i hvile i 24 timer – altså den energi din krop som minimum har brug for, for at du trækker vejret og dit hjertet slår, uden at du behøver at tænke over det.. Hvis du ikke har adgang til en af maskinerne til at beregne BMR, kan du gange din kropsvægt i kg med 20.. Der findes en lang række forskellige BMR-beregnere på nettet, hvor du skal indtaste dit køn, vægt og alder for derefter at få at vide, hvad din BMR er.. Hent BMR beregner Beregn din BMR: indtast din højde (i centimeter eller fod og inch), vægt (i kg eller i pund), alder og køn og klik på “Beregn”.. For at beregne dit daglige vedligeholdelsesindtag eller de kalorier, du spiser for at holde samme vægt, skal du tage en lommeregner – og din seneste vægt og højde i kilo og cm.. • BMR beregner Find din Basal Metabolic Rate Med denne BMR beregner kan du anslå dit hvilestofskifte.. Beregn din BMR: Indtast din højde (i centimeter eller fod og inch), vægt (i kg eller i pund), alder og køn og klik på “Beregn”.. Resultatet fra beregneren giver dig et gennemsnit for, hvor meget energi en person med dit køn, din alder, din vægt og din højde bruger på en dag med …. BMI beregner BMR beregner Beregn idealvægt Beregn fedtprocent.. BMI beregner BMR beregner Beregn idealvægt Kalorieberegner Beregn fedtprocent.. Beregn basal metabolisk hastighed Herrer: BMR = 88.362 + (13.397 x vægt i kg) + (4.799 x højde i cm) – (5.677 x alder i år) Kvinder: BMR = 447.593 + (9.247 x vægt i kg) + (3.098 x højde i cm) – (4.330 x alder i år) Also, How many calories should I eat […]. BMR beregnerBMR står for ‘basal metabolic rate’ som oversat til dansk betyder basalstofskifte eller hvilestofskifte Vores BMR beregner fortæller dig hvor meget energi din krop bruger på at holde sig i gang, hvis den var i hvile i 24 timer – altså den energi din krop som minimum har brug…

I enklere vendinger er det det antal kalorier, du har brug for i løbet af en 24-timers periode uden nogen form for bevægelse eller fordøjelse af mad.. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad BMR står for, er det den energi, der kræves for at opretholde vitale organer som lever, hjerne, hjerte, lunger, nyrer samt muskelmasse og hud.. BMR varierer fra person til person, og en undersøgelse af 150 voksne i Skotland rapporterede et gennemsnitligt BMR på 1500 kalorier om dagen, hvor det laveste var 1027 kalorier pr.. Hvis du forsøger at tabe dig, tage på eller holde vægten, hjælper det dig med at bestemme, hvor mange kalorier du har brug for hver dag, hvis du kender dit BMR.. Du kan også holde din vægt uændret ved at kende dit BMR og et skøn over, hvor mange kalorier du forbrænder ved motion.. Hvis du ønsker at tage på i vægt, skal du konsekvent indtage flere kalorier (gennem mad), end du forbrænder (baseret på dit BMR og motion).. Ud over disse sundhedsrisici vil kroppens stofskifte begynde at blive langsommere, hvis du spiser under dit BMR i en længere periode.2 Dette vil gøre det sværere for dig at tabe dig på lang sigt og i sidste ende bremse de progressive ændringer i kropssammensætningen.. Så fastsættelsen af dine kalorier vil afhænge af, hvad dit motionsniveau er, samt dit BMR, og hvad dine mål også er.. Opsummering: For at beregne dit kaloriebehov skal du kende dit BMR og tilføje eller trække kalorier fra baseret på din træning og dine mål.. Hvis du forstår dit basalstofskifte og dit samlede kaloriebehov, kan du komme et skridt nærmere din målkrop.

Der er forskellige måder at udregne dit ligevægtsindtag på og én af dem er Harris- Benedict-formlen: Kcal = (10 x din vægt i kg) + (6,25 x din højde i cm) – (5 x din alder) + s (s er +5 for mænd og -161 for kvinder).. I Iformsupports kalorie beregner indtaster du: Din højde; Dini vægt; Hvor meget du ønsker at veje (goal weight) Din alder; Dit aktivitetsniveau; Hvor ofte du træner om ugen; Dit mål; Fedtprocent. I formularen vil du blive bedt om, at indtaste din alder, din højde, din vægt, og dit samlede aktivitetsniveau på baggrund af 2 aktivitetslister (arbejde og motion/fritid), og så bliver dit ligevægtsindtag helt automatisk udregnet.. Mennesker er alle forskellige og der kan være mange ubekendte, som en beregner ikke kan tage højde for.Hvis du er interesseret i at udregne dit ligevægtsindtag mere præcist, end vores beregner kan klare det, så kan du gøre det manuelt.. Ligevægtsindtag betydning: Dette er et estimat for, hvor mange kalorier du kan indtage.Der tages her højde for dit køn, din alder, ding vægt samt hvor meget du bevæger dig i løbet af dagen.. 8.11.2021 · For at beregne din BMR skal du kende din vægt i kg og din højde i centimeter, og du skal have en lommeregner.. På nettet findes der flere steder, hvor du kan udregne dit ligevægtsindtag, og så finde ud af, hvor mange kalorier du skal spise om dagen for at holde din nuværende vægt, tabe dig eller tage på.. BMR-beregner: Beregn dit hvilestofskifte og basalstofskifte 🔥 Jeg har lavet en BMR-beregner, hvor du kan udregne dit dit hvilestofskifte og basalstofskifte.. Der vil løbende komme guides til, hvordan du beregner et ligevægtsindtag (dit energibehov for at vedligeholde din vægt) og hvordan du skal forholde dig, hvis dit mål er øgning af muskelmasse.. … Der vil løbende komme guides til, hvordan du beregner et ligevægtsindtag (dit energibehov for at vedligeholde din vægt) og hvordan du skal forholde dig, hvis dit mål er øgning af muskelmasse.. Finder du af, at du gerne vil tabe dig, kan du beregne dit ligevægtsindtag, så du ved hvor mange kalorier du bør indtage.. Du kan med få klik beregne dit ligevægtsindtag med beregningsmodellen, der bygger på Benedict-Harris formlen, og dermed blive klogere på, hvilket kalorieindtag der er det optimale for dig.. Denne gentagelse er udklip af episode 5 i sæson 2, hvor Morten gennemgår hvordan du helt konkret udregner dit ligevægtsindtag og din makrofordeling.– Ouça o Beregn dit ligevægtsindtag og din makrofordeling – Gentagelse 5 de Det Kommer An På instantaneamente no seu tablet, telefone ou navegador – sem fazer qualquer download.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 06/30/2022

Views: 5309

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.